அறிமுகம்

வணக்கம்
அன்பு வாசகர்களுக்கு, நான் சிறு வயதில் நிறைய கதை கேட்டுயிருக்கிறேன் பின் நானே வாசிக்க தொடங்கினேன் இப்பொழுது நான் எழுத தொடங்கியுள்ளேன். உங்களின் ஆதரவும் கருத்துக்களும் எனது இந்த பயணத்திற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும்.

நன்றி

No Responses

Write a response